" เอดส์ เป็นภัยคุกคามอันมหันต์ต่อมนุษยชาติ   ซึ่งนำความเจ็บปวดทุกข์ทรมานทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจมาสู่ผู้ป่วยในปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อ
HIV ที่ไม่แสดงอาการนับล้านรายและที่แสดงอาการ
อีกเป็นเรือนแสน  แต่การรักษาทำได้เพียงแค่ระงับการแพร่กระจายของเชื้อ
HIV
ในร่างกายเท่านั้นอีกทั้งเกิดผลข้างเคียงมากมายและยาที่ใช้มีราคาแพงมาก"

สารจากประธานฯ
ข้อมูลเอดส์
ข่าวเอดส์ที่น่าสนใจ
เอกสาร"คู่มือการดูแลตัวเอง"
 

 

    

ร่วมบริจาค

ทางไปรษณีย์โดยธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินในนาม

    ดร.พระครูอาทรประชานาถ
    วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง ลพบุรี ๑๕๐๐๐

ทางธนาคาร
โดยใช้บัตร ATM ของธนาคารกสิกรไทยที่ตู้บริการ ATM ของธนาคารกสิกรไทย

  • ชื่อบัญชี "กองทุนธรรมรักษ์สงเคราะห์เด็กติดเชื้อเอดส์" เลขที่ ๑๗๔-๒-๔๐๙๑๑-๙
  • ชื่อบัญชี "กองทุนธรรมรักษ์สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์" เลขที่ ๑๗๔-๒-๔๐๙๑๒-๗
  • ชื่อบัญชี " กองทุนธรรมรักษ์สงเคราะห์คนชรา" เลขที่ ๑๗๔-๒-๔๐๙๑๔-๓
  • ชื่อบัญชี "กองทุนธรรมรักษ์สงเคราะห์พระสงฆ์อาพาธ" เลขที่ ๑๗๔-๒-๔๐๙๑๓-๕
  • ชื่อบัญชี “กองทุนรวมธรรมรักษ์วัดพระบาทน้ำพุ” เลขที่ ๑๗๔-๒-๔๐๙๑๐-๐