คลีนิคนิรนาม
 

สารบัญเอดส์ >

คลินิกนิรนามในการตรวจเอดส์คือ สถานที่ที่ผู้ซึ่งอยากมีความรู้หรือมีข้อข้องใจเกี่ยวกับโรคเอดส์สามารถไปขอความรู้ คำปรึกษาและขอรับการตรวจเอดส์ได้โดยไม่ต้องบอกชื่อและที่อยู่ ทางคลินิกจะใช้รหัสเลขที่แทนชื่อของผู้มาใช้บริการ เมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อเอดส์จะมีเฉพาะผู้มาใช้บริการเท่านั้นที่ทราบผล ไม่มีการรายงานผลการตรวจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนายจ้างทราบ จึงมั่นใจได้ว่าความลับจะไม่ถูกเปิดเผย สาเหตุที่ต้องมีการจัดตั้งคลินิกนิรนามขึ้นก็เพราะมีคนหลายๆคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง แต่ไม่กล้าไปตรวจเอดส์ เพราะกลัวคนรู้จักหรือกลัวว่าถ้าตรวจเจอจะมีการรายงานชื่อตนไปที่เจ้าเหน้าที่ของรัฐซึ่งอาจส่งคนมาติดตามจนทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งแก่ตนเอง และวงศ์ตระกูลได้ การกลัวความลับจะรั่วไหลทำให้ไม่กล้าไปเจาะทั้งๆ ที่ใจอยากจะรู้ ทำให้เกิดทุกข์ใจอย่างมากในบางราย บางรายก็แอบไปบริจาคเลือดเพราะรู้ว่าจะได้รับการตรวจเอดส์โดยอัตดนมัติ บริจาคมาแล้วก็มานั่งรอใจหายใจคว่ำว่าเมื่อไหร่จะได้รับจดหมายจากธนาคารเลือด ให้ไปตรวจเลือดซ้ำใหม่ เมื่อไม่ทราบผลเลือดก็คงดำเนินพฤติกรรมเสี่ยงแพร่เชื้อต่อไปเรื่อยๆ "การไปแอบบริจาคเลือด" ก็อาจเป็นภัยต่อผู้อื่นได้ เพราะเลือดขวดนั้นอาจยังตรวจไม่เจอว่าเลือดเอดส์บวกแต่มีเชื้อซึ่งแพร่ให้ผู้อื่นได้ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการรักษาความลับของคนไข้จึงมีคลินิกนิรนามขึ้น
คลีนิคนิรนามของสภากาชาดไทย(โปรดสังเกตการสะกดชื่อ คำว่า "คลีนิค" ซึ่งเป็นชื่อเฉพาะของคลินิกนิรนามของสภากาชาด ไทย) เป็นคลินิกนิรนามสมบูรณ์แบบคลินิกแรกที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณสถานเสาวภา (กองวิทยาศาสตร์) ของสภากาชาดไทยบนมุมถนนอังรีดูนังกับพระราม 4 ใกล้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2534 เปิดทำการ ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 12.00-19.00 น. และวันเสาร์เวลา 9.00-12.00 น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ คลีนิคนิรนามของ สภากาชาดไทยให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำ และตรวจเลือดเกี่ยวกับเอดส์ ไวรัสตับอักเสบบี และซิฟิลิส เพราะทั้ง 3 โรคมีวิธีการติดต่อคล้าย ๆ กัน ก่อนและหลังการตรวจทุกครั้งจะได้รับคำปรึกษาแนะนำอย่างถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความชำนาญของสภากาชาดไทย และถ้าพบว่าเป็นโรคใดโรคหนึ่ง จะมีบริการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาที่ถูกต้องต่อไป ผู้สนใจสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามดูได้ก่อนที่เบอร์ 256-4109
นอกจากนี้ ทุกวันศุกร์เช้า (8.30 - 11.30 น.)
คลีนิคนิรนามของสภากาชาดไทยยังเปิดให้บริการตรวจวัดระดับ ซีดี-4 (CD 4) ซึ่งเป็นตัวชี้บ่งระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้กับผู้ติดเชื้อเอดส์แบบนิรนามด้วย เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำว่าระดับ ซีดี-4 ใดควรจะไปพบ แพทย์เพื่อรับยาป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนหรือยาต้านไวรัสเอดส์ ถ้าระดับ ซีดี-4 ยังดีอยู่ก็อาจรอดูก่อน อีก 4-6 เดือนค่อยมาตรวจซ้ำ ใหม่ การรู้จักดูแลตัวเองเช่นนี้จะทำให้สามารถรับการรักษาต่าง ๆได้แต่เนิ่น ๆ โดยไม่ต้องรอจนให้มีอาการ จึงไปพบแพทย์ ซึ่งอาจสายเกินไปที่จะรักษาให้ได้ผลก็เป็นได้และตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2540 เป็นต้นมา คลีนิคนิรนามของสภากาชาดไทยก็ยังได้เปิดบริการตรวจวัดปริมาณไวรัสเอดส์ในเลือด(Viral load) ให้กับผู้ติดเชื้อเอดส์ด้วย ค่าตรวจค่อนข้างแพง มีประโยชน์ในการติดตามผลของการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ และใช้ในการตัดสินใจเริ่มให้ยาต้านไวรัสเอดส์แก่คนที่มีระดับ ซีดี-4 สูงๆ ซึ่งยังไม่ต้องใช้ยา แต่ถ้ามีปริมาณไวรัสมาก ๆ อาจต้องเริ่มยาต้านไวรัสเอดส์....................

โรคเอดส์ ได้แพร่ระบาด อย่างรวดเร็ว ในประชาชน คนไทย โดยทั่วไป ปัจจุบัน วิธีการ อย่างเดียว ที่จะรู้ว่า ติดเชื้อ เอดส์ หรือไม่? ทำได้ โดยการ ตรวจเลือด หลายคน ที่มี พฤติกรรม เลี่ยงหรือ คู่ นอน มีพฤติกรรม เสี่ยง ต้องการ รู้ว่า ตนเอง ติดเชื้อ เอดส์ หรือไม่? เพื่อที่จะ ดูแล สุขภาพ ตนเอง ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม หรือป้องกัน ไม่ให้ ผู้อื่น หรือ คนที่ ตนรัก ติดเชื้อ เอดส์ ตามไปด้วย คนเหล่านั้น ไม่กล้า ไปโรง พยาบาล หรือไป คลินิก เพื่อ ตรวจเลือด เพราะ กลัวผล กระทบ ที่จะเกิด ตามมา ถ้ามี ผู้อื่น ทราบว่า ไปตรวจ เลือดเอดส์ หรือ ทราบว่ามี เลือดบวก มีอีก หลายคน ที่ไป ตรวจเลือด ตามสถาน รักษา พยาบาล ต่างๆ ซึ่งเป็นไป อย่างโจ่งแจ้ง ผลการ ตรวจ ไม่เป็น ความลับ เพราะชื่อ และที่อยู่ ของคน มีเลือด เอดส์บวก จะต้อง รายงาน ไปยัง กระทรวง สาธารณสุข อาจมี เจ้าหน้าที่ ติดตาม ไปที่บ้าน หรือที่ทำงาน ทำให้ ผู้อื่นทราบว่า ติดเชื้อเอดส์ เกิดความ รังเกียจ และ เสื่อมเสีย ชื่อเสียง ทั้งของ ตนเอง และครอบครัว ทำให้เกิด ปัญหา ติดตาม มามากมาย บางที จนถึงกับ ฆ่าตัวตาย หรืออาจ ไม่ได้รับ คำปรึกษา ที่ถูกต้อง เหมาะสม ทำให้ เกิดการตกใจ ผิดหวัง กลัวอย่าง รุนแรง หรือขาด คนที่ จะ ปรึกษาด้วย ขณะเดียวกัน มีคนอีก ไม่น้อย ที่ยังคิดว่า ตรวจไป ก็ช่วย อะไร ไม่ได้ ทำตัว อย่างเก่า ดีกว่า ดังนั้น ไม่กล้า ไปตรวจเลือด การป้องกัน ตนเอง และผู้อื่น ก็มี น้อยลง ยิ่งเพิ่ม การระบาด ของ โรคเอดส์ มากขึ้น

ศูนย์วิจัย โรคเอดส์ สภากาชาดไทย ตระหนัก ถึงปัญหา ดังกล่าว คือ ความ เข้าใจผิด เกี่ยวกับ การตรวจ การไม่ได้รับ คำปรึกษา ก่อนและ หลังการตรวจ การไม่มี บริการทาง การแพทย์ ต่อเนื่อง ครบวงจร และ ผลการตรวจ ไม่เป็น ความลับ โครงการ โรคเอดส์ สภา กาชาดไทย จึงจัด ตั้ง “คลีนิคนิรนาม” ขึ้นเพื่อให้ ประชาชน ได้สอบถาม ข้อมูล เกี่ยวกับ โรคเอดส์ และ ตรวจโรคเอดส์ โดยมุ่ง ให้ได้รับ คำปรึกษา คำแนะนำ อย่างดี ทั้งก่อนและ หลังการตรวจ เลือดโดย ไม่ต้อง บอกชื่อ และที่อยู่ สำหรับ ผลการตรวจ นั้นผู้มา รับคำปรึกษา จะทราบ เพียงคนเดียว คลินิก นิรนาม ได้รับการ เห็นชอบ จากกระทรวง สาธารณสุข แล้วว่า ไม่ต้อง รายงาน ชื่อ และที่อยู่ ของผู้ที่มี เลือดเอดส์ บวกให้ กระทรวง ทราบ” นอกจาก นี้คลินิก นิรนาม สภา กาชาดไทย จะเป็น ตัวอย่าง ในการ ดำเนินการ จัดตั้ง คลินิก นิรนาม ของกระทรวง สาธารณสุข และหน่วยงาน ต่างๆ ตามจังหวัด อื่นๆ ต่อไป


หลักการ
 1. คลินิก นิรนาม ยึดหลัก รักษา ความลับ โดย ไม่มี การใช้ชื่อ ไม่มี การจด ที่อยู่ ของผู้มา รับบริการ แต่ทุกคน จะมี เลข รหัส แทนตัว
 2. คลินิก นิรนาม ให้บริการ เป็น ส่วนตัว มีห้อง ให้คำ ปรึกษา เฉพาะ บุคคล โดยไม่ ปะปน กับผู้มา รับบริการ คนอื่นๆ
 3. คลินิก นิรนาม ให้บริการ สำหรับ โรคอื่น ด้วยคือ ไวรัส ตับอักเสบ และ ซิฟิลิส ไม่จำเป็น ต้องมาตรวจ โรคเอดส์ อย่างเดียว
 4. คลินิก นิรนาม ให้บริการ รับปรึกษา เฉย ๆ โดยไม่ต้อง ตรวจเลือด ก็ได้ ถ้ายัง ไม่พร้อม ที่จะ รับการ ตรวจเลือด

จุดมุ่งหมาย
 1. ให้ ประชาชนกล้าเข้ามา รับความรู้ คำปรึกษา คำแนะนำ และ ตรวจเลือด โดยจะ ไม่เกิด ผลกระทบ ต่อตนเอง และ ครอบครัว
 2. ให้ ประชาชน นำความรู้ และผล การตรวจเลือด ที่ได้ไป ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ของ ตนเอง และผู้อื่น เพื่อลดการ เสี่ยงต่อการ ติดเชื้อ และ ลดการ แพร่โรค แก่ผู้อื่น
 3. ให้ ประชาชน รู้สึก สดชื่น ผ่อนคลาย กว่าการ เข้าไปรับ บริการ ในโรง พยาบาล หรือ สถาน รักษา พยาบาล อื่นๆ เพราะ คลินิค นิรนาม ตั้งอยู่ใน บริเวณ สถาน เสาวภา ซึ่งมี บรรยากาศ ร่มรื่น เขียวขจี ด้วย ต้นไม้ นานา พันธุ์ เจ้าหน้าที่ ทุกคน ยินดี ให้บริการ อย่างเป็น กันเอง และ เป็นมิตร แก่ผู้มา รับบริการ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุกอาชีพ อย่าง เท่าเทียมกัน

บริการที่จัดให้
 1. ให้ คำปรึกษา และความรู้ เกี่ยวกับ โรคเอดส์ โรค ซิฟิลิส และโรค ไวรัส ตับอักเสบ (ทั้ง 3 โรค นี้มีวิธีการ ติดต่อ คล้ายคลึงกัน โดยทางเลือด และทาง เพศ สัมพันธ์) การนำ โรคทั้ง 3 มารวม อยู่ใน คลินิก เดียวกัน จะทำให้ ผู้มารับ บริการ ไม่เคอะเขิน กล้าเข้ามา ในคลินิก นิรนาม เพราะ อาจมา ขอรับ บริการ เกี่ยวกับ โรคอื่น ที่ไม่ใช่ โรคเอดส์ ก็ได้
 2. ให้บริการ ตรวจโรค ทั้ง 3 โดยการ ตรวจเลือด
 3. ให้บริการ ส่งต่อ ผู้ติดเชื้อ ทั้ง 3 โรค ไปยัง หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ รับการ บำบัด รักษาที่ ถูกต้อง หรือเฉพาะ ต่อไป
 4. ให้การ ฝึก อบรม บุคลากร จากองค์กร อื่นๆ ทั้งภาครัฐ และภาค เอกชน เพื่อจัดตั้ง คลินิก นิรนาม แห่งอื่น

ขั้นตอนการให้บริการ
 1. ผู้มา ติดต่อ จะได้รับ การต้อนรับ จากพนักงาน ต้อนรับ และเชิญ เข้าไปใน ห้องรับคำ ปรึกษา พร้อมเอกสาร 1 ชุด (ซึ่ง แนะนำ การให้ บริการ ของคลินิก ใบแสดง ความจำนง ขอรับการ ตรวจเลือด แบบสอบถาม ข้อมูล และใบ แนะนำ ให้มาฟัง ผลการ ตรวจเลือด) เอกสาร แต่ละชุด จะมีเบอร์ เฉพาะตัว ไม่มี การใส่ชื่อ และที่อยู่ ในเอกสาร แผ่นใด ๆ ทั้งสิ้น
 2. ผู้ให้ คำปรึกษา (counselor) จะพูดคุย สอบถาม ความต้องการ ของผู้รับ บริการ โดยให้ ความรู้ คำปรึกษา คำแนะนำ และตอบ ข้อสงสัย เกี่ยวกับ โรคเอดส์ โรค ซิฟิลิล และโรค ไวรัสตับ อักเสบ พร้อมทั้ง ให้เอกสาร เกี่ยวกับ โรคดังกล่าว นำไป ศึกษา ด้วยตนเอง เป็นการ เพิ่มเติม ภายหลัง
 3. หลังจาก ให้คำ ปรึกษาแล้ว หากผู้รับ บริการ ไม่ต้องการ เจาะเลือด ก็สามารถ กลับได้ ทันที ถ้าต้องการ เจาะเลือด สามารถ ขอเจาะเลือด ตรวจโรคใด โรคหนึ่งใน 3 โรค ดังกล่าว ได้ตาม ต้องการ
 4. เมื่อกลับมา ฟังผล (ในกรณี เจาะเลือด) เจ้าหน้าที่ จะเชิญ ในห้อง ผู้ให้ คำปรึกษา เป็นผู้แจ้ง ผลการ ตรวจเลือด พร้อมให้ คำปรึกษา คำแนะนำ และตอบ ข้อสงสัย อื่นๆ ถ้า ผลการ ตรวจเลือด เป็นลบ จะแนะนำ ให้ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม เพื่อป้องกัน การติดเชื้อ ต่อไป ถ้าผลการ ตรวจเลือด เป็นบวก จะแนะนำ เกี่ยวกับ การปฏิบัติ ตัวเพื่อป้องกัน การแพร่ กระจาย โรคให้ ผู้อื่น การดูแล รักษา สุขภาพ กายและ สุขภาพจิต ของ ตนเอง พร้อมทั้ง แนะนำศูนย์ ส่งต่อ (referral center) ที่สามารถ ไปรับการ ดูแล รักษา ที่เหมาะสม กับโรค หรืออาการ ที่มีอยู่ ต่อไป (ไม่ว่า จะเป็น โรคเอดส์ ซิฟิลิส หรือไวรัส ตับอักเสบ)

สถานที่ตั้ง
ด้านหน้า ของกอง วิทยา ศาสตร์ สภา กาชาดไทย (สถาน เสาวภา หรือ สวนงู) ถนน พระราม 4 เขต ปทุมวัน กรุงเทพ มหานคร 10330 โทรศัพท์ 256-4107-9
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.00 - 19.00 น.
เสาร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
เว้น วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

อัตราค่าบริการ
1. การให้คำปรึกษา ฟรี
2. ตรวจเอดส์แบบธรรมดา 80 บาท
3. ตรวจเอดส์แบบทราบผลทันที 200 บาท
4. ตรวจซิฟิลิส 50 บาท
5. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี 70 บาท

อัตราค่าบริการ
แบบธรรมดา แบบทราบผลทันที
1. ตรวจเอดส์ (ทางเลือด) 80 บาท 200 บาท
2. ตรวจเอดส์ (ทางน้ำลาย) 80 บาท 200 บาท
3. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี 70 บาท 200 บาท
4. ตรวจซิฟิลิส 50 บาท 60 บาท
การให้คำปรึกษาแนะนำ ฟรี

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2025