สารบัญเอดส์ >

ทำไมคนไทยถึงยังติดเอดส์กันเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ?

คนที่ติดเอดส์กันส่วนใหญ่ในขณะนี้ไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีความรู้ว่าโรคเอดส์เป็นอย่างไร น่ากลัวอย่างไรหรือป้องกันได้อย่างไร แต่ ี่ยังติดเอดส์กันอยู่ในขณะนี้ก็เพราะขาดความตระหนักคิดไม่ถึงว่ามันใกล้ตัวขนาดนี้ หรือตัวเองจะโชคร้ายขนาดนี้ สิ่งเร้าก็มีเยอะ อีกทั้งเป็นสิ่งที่ลองแล้วเกิดความสนุก เพลิดเพลิน และตื่นเต้น
ดังนั้น การให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน โรคเอดส์ในปัจจุบันจะต้องให้ในลักษณะที่จะนำไปสู่ความตระหนัก และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ โดยต้องชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์และความง่ายดายที่จะติดเชื้อถ้าเผลอเพียงครั้งเดียว พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าถ้าเกิดติดเชื้อขึ้นมาแล้วผลกระทบต่อตัวเองและต่อครอบครัวจะมีมากเพียงใด เมื่อมีความตระหนักจะได้เป็นแรงเหนี่ยวรั้งให้ยับยั้งชั่งใจไม่กระทำในสิ่งที่จะทำให้ติดเอดส์ขึ้นมา พร้อมกันนี้การให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในปัจจุบันจะต้องสอนกระบวนการตัดสินใจที่ถูกต้องสอนให้มีอำนาจหรือพลังในการต่อรอง ต้องรู้จักต่อรองเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงนั้น เช่น เพื่อนชวนไปเที่ยวผู้หญิง จะปฏิเสธอย่างไร หรือแฟนจะชวนไปร่วมเพศจะปฏิเสธอย่างไร หรือภรรยาจะปฏิเสธการร่วมเพศกับสามีโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยทั้ง ๆ ที่ทราบว่าสามีเพิ่งไปเที่ยว นอกบ้านมาหยกๆ ได้อย่างไร เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดกันหรือสอนกันอีกทั้งสอนก็สอนยากเพราะเป็นเทคนิคของแต่ละบุคคล และแตกต่างกันตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อม อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีบางองค์กรที่เริ่มสอดแทรกทักษะการตัดสินใจและการต่อรองในหลักสูตรการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยมีการสอนแสดงเป็นกลุ่มย่อยและการฝึกปฏิบัติ หวังว่าเทคนิคดังกล่าวจะได้มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายต่อไป


 

 

 

 

 

 


 

 

 
© Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1999-2003